Guri ez zaigu larregi idazlearen bizitza eta bere garaiko gizartearen gorabeheren kontua axola, lanaren beraren ederra baizik

Guri ez zaigu larregi idazlearen bizitza eta bere garaiko gizartearen gorabeheren kontua axola, lanaren beraren ederra baizik

Egungo egunean Kresalari egiten zaion kritika ezezkorra, batik bat Agirreren elaberriari darion ideologiagatik izan ohi da. Garai batez aipagarri eta aupagarri zena, egungo egunean deitoragarrl bihurtu zaio inori. Bai lehenagoko eritzia eta bai egungokoa oker dira....
Gaur irakurleen abangoardia kritikaren abangoardia baino askoz eraginkorragoa da, hainbat kritikori mingarria bazaio ere

Gaur irakurleen abangoardia kritikaren abangoardia baino askoz eraginkorragoa da, hainbat kritikori mingarria bazaio ere

Camillerik eta Vazquez Montalbanek elkar ezagutu zuten 1998an edo 1999an. Vazquez Montalbanek Camilleriren Un mes con Montalbano (Emecé, 1999) gaztelaniazko edizioaren hitzaurrea idatzi zuen. Afera Camilleri Espainiako Estatuan jaulkitzea izango zen, noski. Emecéren...
Mendi inguru oetako izkuntzan agertu nai litzake zure El viejo y el mar. ¿Baimena ematen al-dezu?

Mendi inguru oetako izkuntzan agertu nai litzake zure El viejo y el mar. ¿Baimena ematen al-dezu?

Esku artian daukazun itzulpen onekin ba det zer ikusi. Patxi Itxaropenak etziran pakerik ematen udaberritik. —Joan ari Hemingway’rengana eta eskatu akiok baimena bere nobela euskeraz argitaratzeko. Bere aldetik ere, Aita Goenaga ari zitzaidan:  —Egingo didazu...