Bronx entzutetsuan, drogazale, portorrikotar jator eta emagaldu amoltsu askoren artean eman nion bukaera

Bronx entzutetsuan, drogazale, portorrikotar jator eta emagaldu amoltsu askoren artean eman nion bukaera

Jose Ramon Bilbao adiskideak, Bilbo Aurrezki Kutxako euskal sailaren arduradunak, Izurri Berriaren aurrean hitz batzuk ezartzeko eskatu dit. Hauetxek dituzu. Ez noa polizielaberriaz azterketarik egitera, dozenaka liburu bait daude gai horretaz eginak. Liburu oso...