Pribatutasun-politika

DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEA erabat konprometituta dago datu pertsonalen babesari aplikatu beharreko Espainiako eta Europako legeria betetzearekin, eta ezarritako betebeharrak osorik betetzea bermatzen du, baita Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan eta 2016/679 Europar Batasunaren Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorreko (DBEO) neurrietan jasotako xedapenak ezartzea ere.

DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEAk erabiltzaileen esku jartzen du datu pertsonalak tratatzeko erakundearen pribatutasun-politika hau, eta honako alderdi hauei buruzko informazioa ematen die:

 • Tratamenduaren arduradunaren identitatea eta harremanetarako datuak.
 • Tratatutako datuak, horien helburuak, epeak edo kontserbatzeko irizpideak.
 • Tratamenduaren oinarri juridikoa.
 • Zure datu pertsonalen hartzaileak.
 • Erabiltzaile orok dituen eskubideei eta eskubide horiek erabiltzeko prozedurari buruz.

Tratamenduaren arduraduna

Identitatea: DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEA

Posta helbidea: 

Harremanetarako telefonoa:

Harremanetarako helbide elektronikoa:

Harpidedunen datu pertsonalen tratamendua.

A. Zer helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEAn gure harpidedunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, helburu hauekin:

 • Merkataritza-bidalketak egitea. Baimendu badu, bere helburu sozialarekin eta jarduera profesionalekin zerikusia duten merkataritza-ekintzak, sustapenekoak eta/edo marketinekoak egitea, edozein bide erabiliz (elektronikoak barne, berariaz baimentzen dituenak).
 • Sare sozialetan parte hartzea. DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEAk antolatutako jarduera eta eskoletan parte hartzearen ondorioz, haren irudiak lor daitezke (argazkiak, grabazioak). Baimena ematen baduzu, gizarte-komunikabideetan zabaldu ahal izango da, web-orri korporatiboa eta Facebook barne, jarduerari publizitatea emateko helburu bakarrarekin.

B. legitimazioa

Bere datuak tratatzeko lege-oinarria interesdunaren berariazko adostasuna da, eman duen kasuetan.

C. Hartzaileak

Irudiak tratatzeko baimena eman badiguzu, zure datuak ere zabaldu ahal izango dira, erakundearen argitalpenen eta komunikazio-kanalen bidez.

D. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira, zerbitzua emateko beharrezkoak diren bitartean. Amaitutakoan, datuak gorde egingo dira, legeak hala aginduta.
Azkenik, eta horretarako baimena eman badu, DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEAk bere datuak gordeko ditu, interesekoak izan daitezkeen produktu, jarduera eta zerbitzuen berri izan dezan.

Erabaki automatizatuak, profilak eta logika aplikatua?

Ez da aurreikusten tratamendurik, erabaki automatizatuetan oinarrituta.

Eskubideak

Zer eskubide dituzu zure datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak du Deabruaren Eskolan beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.

Halaber, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak aurreikusten duen bezala, jakinarazten dizugu eskubide hauek dituzula:

 • Zure datuetan sartu: zure datuetan sartzeko eskubidea duzu, interesatzen zaizkizun datu pertsonalak ezagutzeko.
 • Zure datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan, zuk eskubidea duzu interesatzen zaizkizun eta gure aldetik tratatzen diren datu pertsonal zehaztugabeak zuzentzeko, bai eta datuak ezabatzeko eskatzeko ere, besteak beste, datuak ez direnean beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.
 • Zure datuen tratamendua mugatzeko eskatzea: zenbait egoeratan, zuk eskubidea izango duzu zure datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko. Kasu horretan, jakinarazten dizugu erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugula gordeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak aurreikusten duen bezala.
 • Zure datuen eramangarritasuna: egoera jakin batzuetan, zuri dagozkizun eta eman dizkiguzun datu pertsonalak jasotzeko eskubidea izango duzu, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, bai eta tratamenduaren beste arduradun bati helaraztekoa ere.
 • Zure datuak tratatzeari uko egitea: inguruabar jakin batzuetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, zure datuak tratatzeari uko egiteko eskubidea izango duzu, eta, kasu horretan, tratatzeari utziko genioke, salbu eta arrazoi legitimo premiazkoengatik edo egon litezkeen erreklamazioak egin edo defendatzeagatik.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?

Zure eskaerei ahalik eta azkarren erantzungo diegu, eta, edonola ere, hilabeteko epean, zure eskaera jasotzen duzunetik zenbatzen hasita. Epe hori beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, beharrezkoa bada, eskaeren konplexutasuna eta kopurua kontuan hartuta. Arduradunak luzapenaren berri emango dio interesdunari, eskaera egin eta lehen hilabetean.

Eskubidea duzu baimena kentzeko?

Interesdunak baimena edozein unetan kentzeko eskubidea du, eta horrek ez dio eragingo tratamendua kendu aurreko baimenean oinarritutako zilegitasunari.

Nora jo behar duzu zure eskubideak baliatzeko?

Aitortutako eskubideak baliatzeko, interesduna harremanetan jarri ahal izango da honako helbide elektroniko honen bidez: deabruareneskola@gmail.com edo DEABRUAREN ESKOLA KULTUR ELKARTEA.ri idazki bat bidalita, Tratamendu-arduradunei buruzko lehenengo atalean adierazitako helbidean.

Zuk baduzu erreklamatzeko eskubiderik?

Bai. Zuk, batez ere zure eskubideak egikaritzean gogobetetasunik lortu ez baduzu, eskubidea duzu erreklamazioa aurkezteko kontroleko agintaritza nazionalean; horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo behar duzu. www.agpd.es.

Datuen kategoria

Tratatzen diren datu-kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak
 • Identifikazio-kodeak edo -gakoak
 • Posta-helbideak edo helbide elektronikoak
 • Banku-datuak
 • Merkataritza-informazioa
 • Datu ekonomikoak
 • Bereziki babestutako datuak: ez dira bereziki babestutako datuak tratatzen.