Lurraldeen arteko mugak

Lurraldeen arteko mugak

Gero eta usuago ikusten da argitalpen ugaritan, itzultzaileei egiten zaizkien elkarrizketetan, itzultzeak sorkuntzatik baduela erreibindikazioa. Badirudi erreibindikazio horretan badela norberaren lana kategoriaz goratu nahi izatea. Nik ez dut ukatzen itzultzeak...