Nire hurrengo obra poetikoa euskaraz idatzia izango da eta hizkuntza horren iraultzaile bat izateko asmoa daukat

Cleri ostatua, Zarautz, Gipuzkoa

ZARAUZ, 16.

Zelan zabiltza, maisu maitea, gau tristagarri haren ostean, gare du Norden trenaren abiaraztean erdizka ikusi zintudanean, erdi-dantesko? Nire hezurrek euskal herri honetan amaitu dute, non ia zoriontsu naizen eta nire burua prestatzen ari naiz bertsolari bihurtzeko. Nire hurrengo obra poetikoa euskaraz idatzia izango da eta hizkuntza horren iraultzaile bat izateko asmoa daukat. Haikairen itzulpenaren bila ari naiz nire erreforma hasteko: ziur aski jai alai adoptatuko dut. Beno, nire neska oso pozik, ni erdi lo euskal loguragatik, liburuak urrun, musa isilik. Zer gehio? Txerak Germaine eta Teresarentzat eta besarkada bat.

Pedro Salinas

Jorge Guilleni postala 1924ko udan

ZARAUZ, 16. 
¿Qué ha sido de usted, caro maestro, después de aquella luctuosa noche en la gare du Nord, cuando le entreví al arranque del tren, semi-dantesco? Yo di con mis huesos en este país vasco donde soy casi feliz y me apresto a devenir versolari. Mi próxima obra poética será escrita en vascuence, del que pienso ser un revolucionario. Busco la traducción de haikai en eúskara, para empezar mi reforma: probablemente adoptaré jai alai. Bueno, mi chica muy contenta, yo medio dormido por la modorra vasca, los libros lejos, la musa callada. ¿Qué más? Afectos a Germaine y Teresa y un abrazo .
SALINAS
Fonda de Cleri, Zarauz, Guipúzcoa

1953ko urrian, Buenos Aires literaria aldizkariak Pedro Salinasi eskaini zion ale berezian argitaratutako postala

Jorge Guillen, Juan Ramon Jimenez eta Pedro Salinas 1924an