Ha! Cer vizia! Tia Juana maitia, amar urte chiquiago bagunu…!

2021-04-09

Ene tia Juana maitia:

Eugenio sin da arro onqui. Quemen gaude anisco onqui guziac, eta ori, nola dago? Nai dia sin cona ichasoaren ecustra? Anisco andi da, tia Juana; nai badu nic dud anisco deuri orrentaco, vidagearen pagataco eta quemenco ostatiaren pagataco. Eztu eguiten quemen ozic batrere. Chaten dugu quemen anisco onqui eta guero artan dugu iror nescasci postretaco, eta gazte eta pollit.

Ha! Cer vizia! Tia Juana maitia, amar urte chiquiago bagunu…! Gorainzi guzientaco eta piyco bat nescachi pollit Erroncarico guziat.

Julian Gayarre

Gutuna Bartzelonatik Erronkarin bizi zen bere izebari 1884ko abenduaren 18an

Gutunaz gehiago jakiteko Koldo Ulibarriren «Julian Gaiarreren euskal gutuna: edizioa eta azterketa» artikulua Fontes Linguae Vasconumen 2016ko abenduko 122. zenbakian

Julian Gayarre Georges Bizeten Perla arrantzaleak antzezteko jantzita Madrilgo Teatro Realen 1889an

Beste eduki hauek ere zure gustukoak izan daitezke…