Gaixtoak, ifernuko labean

Erraiten deratzuegu guk ere hark bezala; begira duzuela, haizkora zuhaitzaren ondoari kheinatua dagokala; heriotzearen sega, onen, eta gaixtoen arrontatzeko, haiotza zorrotztua, eta prestatua dagoela. Eta bihia, onak, zeruko bihitegian ailtxatuko direla: eta lastoa, gaixtoak, ifernuko labean. Sekula fingabekotzat, sua datxetela egonen direla.

Axular

Gero, 1643

Irudia: Liburu erreketa frankista, Tolosako plaza Zaharra, 1936ko abuztuaren 11n. Ceferino Yanguasen funtsa, Gasteizko Udal Artxiboa