Eskola

Kanpoan ilhuna:
nehon ez argirik
ikhara, ilhuna,
zuziena baizik.